Pionier I

Pionier I er bygget i 1930 på Boeles skibsværftet i Rotterdam. Skibet var bestilt af Royal Dutch Petroleum (nu Shell) til brug for selskabets direktion. Navnet ”Pionier” fik skibet fordi det på daværende tidspunkt var en helt moderne konstruktion. Skibet blev bygget i en kombination af et nittet og svejset skrog, og forsynet med en dieselmotor. I 1930 var det stadigt almindeligt med dampmaskiner i små skibe som Pionier, derfor blev den også forsynet med den traditionelle store skorsten fra dampmaskinernes tid, uden der egentligt var brug for den.
Inden Pionier I blev leveret til Shell, lå det i aftalen, at skibet måtte bruges af værftet i forbindelse med en stor industri- og maritimudstilling, hvor det skulle fremvise det bedste værftet kunne præstere. Efter udstillingen blev Pionier I overdraget til Shell, hvor det skulle transportere direktionen og de ledende medarbejdere fra Vlaardingen ved Rotterdam ud til Pernis hvor raffinaderiet og hovedkontoret var placeret.
Direktionen havde deres pladser i den fine agtersalon med læderbetrukne sofaer, eget toilet, garderobe samt et overdækket åbent agterdæk med bænke. Funktionærerne måtte nøjes med forsalonen og det åbne dæk med træbænke. Direktionen bestod på det tidspunkt bl.a af stifteren af ”Royal Dutch Oil Company” og hovedaktionær i Shell, den kontroversielle Henri Deterding, som også blev kaldt ”Oliens Napoleon”. Deterding var meget glad for Pionier I og betragtede det nærmest som sit eget, og brugte det i stor udstrækning til private formål.
Pioniers første motor var en 180-hestes Deutz, som senere blev udskiftet med en Thomasson motor fordi Shell havde aktier i selskabet. I dag er Pionier I forsynet med en 247 hestes DAF skibsmotor. Pionier I var i Shells tjeneste til sidst i 60-erne hvorefter det blev købt af en tandlæge fra Rotterdam som brugte det som lystfartøj. Efter tandlægens død solgtes det nu meget forfaldne skib til en tidligere Shell medarbejder, W. Zeckveld, som kunne huske skibet fra dets glansperiode, og indrettede det som restaurationsskib. Zeckveld brugte skibet som sejlende restauration i Rotterdam, indtil arkitektfirmaet Plusform (Århus) i 2008 købte Pionier, restaurerede det og bragte det tilbage til det oprindelige udseende.

Bygget: 1930 – Byggenummer: 191 – N.V.Boeles Scheepswerven, Bolnes, Rotterdam. Længde o.a.: 22,60 m. Bredde: 4,35 m. Dybde: 2,60. Bruttotonnage 63,6 tons.